Gepost op: 03/05/2021 - 12:59

Vanaf heden kunnen ook grotere plannen afgedrukt worden indien je bij voorbeeld een plan van je woning nodig hebt. Het retributiereglement werd vastgesteld op de gemeenteraad van april.

Gepost op: 29/04/2021 - 22:06

Het college van burgemeester en schepenen geeft volgend negatief advies over de startnota van het

GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr:

Lokaal Bestuur Meerhout wenst te benadrukken dat elk van de voorgestelde tracés een (te)

grote impact heeft op de omgeving, zowel op ruimtelijk, ecologisch als maatschappelijk gebied.

Hoewel er heel wat studies werden uitgevoerd in de voorbije jaren, stellen we ons nog steeds

... lees verder

Gepost op: 26/04/2021 - 12:44

Jaarlijks voorziet het lokaal bestuur Meerhout in financiële ondersteuning van organisaties die een hart hebben voor dieren. Zo wordt bijvoorbeeld de vzw Zwerfkattenproject Meerhout sterk gesteund. Zij zetten zich in om zoveel mogelijk zwerfkatten te laten steriliseren om zo hun aantal sterk te verminderen en voorzien hen van eten.... lees verder

Gepost op: 18/04/2021 - 22:06

Sinds 1 april verwelkomen we Bart Van Dam met zijn bloemen en planten op onze wekelijkse markt.

Gepost op: 04/04/2021 - 09:07

Het gehele bestuur van CD Meerhout wenst iedereen een fijne Paaszondag toe ! 

Pagina's