Gepost op: 18/08/2021 - 15:24

De speeltuin krijgt jaarlijks een toelage van 1 200 euro.

 

Gepost op: 13/07/2021 - 09:22

Aangezien de coronacrisis ook in 2021 nog verder woedde, heeft het lokaal bestuur Meerhout beslist om volgende zaken ook in 2021 te ondersteunen:

Gepost op: 02/07/2021 - 15:54

Het aantal GAS boetes in Meerhout is sterk gestegen doordat we meer inzetten op handhaving van sluikstorten en de blauwe zone.

 

 

Gepost op: 29/06/2021 - 12:27

Lokaal bestuur Meerhout wil de nieuwe vereniging Meerhout Onderneemt ondersteunen met 2000 euro. Zij zullen in de toekomst een gesprekspartner zijn voor het bepalen va het beleid aangaande lokale economie.

 

Gepost op: 27/06/2021 - 11:10

Meerhout ondertekende in 2019 het burgemeestersconvenant en onderschreef daarbij de klimaatdoelstellingen in het kader van het streekproject Kempen 2030 met het daarin opgenomen speerpunt inzake transitie van fossiele naar hernieuwbare energie.

Om de warmtetransitie op een maatschappelijk verantwoorde manier in te zetten en te bewerkstelligen, is een gemeentelijk warmteplan van groot belang.

Pagina's