Gepost op: 04/09/2021 - 09:30

Gemeente Meerhout kocht vorig jaar enkele percelen langs de Engstraat. De percelen waren bebost met fijnspar. De bomen waren volledig afgestorven omwille van aantasting door de letterzetter.

In 2020 werd een kaalkap uitgevoerd. Het is de bedoeling om de percelen in het najaar van

2021 te herbebossen. Er werd bekeken of de Meerhoutse scholen betrokken kunnen worden

bij de aanplanting. Vrijwilligers van Bosgroep... lees verder

Gepost op: 27/08/2021 - 14:50

Gemeente Meerhout kocht vorig jaar een perceel grond gelegen langs de Engstraat met als doel dit perceel te bebossen. Een eerste beperkte fase werd al aangeplant in het najaar van 2020 (boomplanting 2020). Bedoeling is om de tweede fase, circa 5 100 vierkante meter, in november 2021 aan te planten. Uitvoering van de bebossing in eigen beheer zou een grote bijkomende taak zijn voor de groendienst. Bij de buitendienst is momenteel weinig ruimte... lees verder

Gepost op: 26/08/2021 - 17:00

Het Nationaal Crisiscentrum meldt dat sinds 1 januari 2019 de sirenepalen buiten werking zijn gesteld en werden vervangen door het alarmeringsplatform BE-Alert. De vier betonnen sirenepalen op de volgende lokaties zullen dus ook verwijderd worden

Gestel

Pyloon... lees verder

Gepost op: 22/08/2021 - 19:34

Ook na deze coronapandemie zullen de medewerkers van lokaal bestuur Meerhout tot 2 dagen per week thuis kunnen werken, afhankelijk van hun tewerkstellingsbreuk. Deze regeling geldt enkel voor die medewerkers die hun werk ook van thuis uit kunnen doen. Aangezien we op afspraak blijven werken zal de bezoeker hiervan weinig tot geen hinder door ondervinden.

 

Gepost op: 19/08/2021 - 17:38

In de meerjarenplanning 2020-2025, is het project 'De Loftrompet' opgenomen. Binnen dit project kunnen jaarlijks Meerhoutse burgers, verenigingen, instellingen en/of initiatieven gehuldigd worden. In 2022 is Zjef Vanuytsel hiervoor voorgedragen. Zjef Vanuytsel heeft, als chansonnier en architect, gedurende zijn leven een grote culturele bijdrage geleverd. Zjef Vanuytsel heeft in Meerhout een groot deel van zijn jeugd doorgebracht. Met de... lees verder

Pagina's