Gepost op: 23/01/2022 - 20:49

Sinds 1 januari 2022 is de GAS4 werking opgestart in Meerhout. De volgende overtredingen werden voordien strafrechtelijk afgehandeld maar zullen dus via een <GAS boete worden afgwerkt:

Gepost op: 16/01/2022 - 14:21

Elk schooljaar krijgen de ouderraden van de Meerhoutse scholen een gemeentelijke subsidie om hun werking te kunnen blijven uitvoeren. Wij zijn trots op al de vrijwilligers in de ouderraden!

Gepost op: 19/09/2021 - 13:28

Op 1 november zullen de Meerhoutse overledenen herdacht worden op de begraafplaats. De burgemeester zal op dat ogenblik ook een gedicht onthullen. Onlangs werd hiervoor een oproep gedaan. 20 gedichten werden ingestuurd. De cultuurraad koos uit deze gedichten het meest passende. De gedichten werden hiervoor anoniem gemaakt om tot een neutrale keuze te komen. Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de cultuurraad gevolgd... lees verder

Gepost op: 14/09/2021 - 10:20

'Wielerclub Merretse Trappers' diende op 31 mei 2021 een aanvraag tot erkenning in.

'Wielerclub Merretse Trappers' is lid van de Vlaamse federatie Cycling Vlaanderen met

stamnummer 02021003. Lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen omvat een verzekering conform

de gemeentelijke erkenningscriteria en conform de vereisten van Sport Vlaanderen.

De Sportraad gaf een positief advies over de erkenningsaanvraag op 22 juni 2021... lees verder

Gepost op: 08/09/2021 - 20:36

Dit jaar zullen er bomen geplant worden in het kader van boomplantdag 2021. Deze dag wordt georganiseerd voor de gezinnen van de borelingen van 2020, inwoners en verenigingen. Het opzet is dus iets anders dan de vorige jaren. De tweeënveertigste boomplantdag zal doorgaan op zondag 21 november 2021.

 

 

Pagina's