Toelagen voor de senioren

  • Posted on: 29 November 2015
  • By: CD Meerhout

De toelage voor de gemeentelijke seniorenraad van 2500€ en de subsidies voor de seniorenverenigingen voor het werkjaar 2014 - 2015, voor een bedrag van 200€ per vereniging werden goedgekeurd.