Strategische woonvisie

  • Posted on: 5 May 2021
  • By: CD Meerhout

De strategische woonvisie van Lokaal Bestuur Meerhout werd vastgesteld op de gemeenteraad van april. Ten opzichte van de vorige versie werden er aanpassingen gedaan wat betreft landschapslinten, vergroening, dorpsgevelarchitectuur, tweegezinswoningen, woonkwaliteiten en zorgwonen. Je kan het weldra terugvinden op de website van lokaal bestuur Meerhout.