Sportkampen voor kansarme kinderen : doneer uw oude sportkledij en materiaal

  • Posted on: 2 June 2015
  • By: CD Meerhout

Onze gemeente maakt samen met andere gemeentes zoals Mol en Balen deel uit van Sportregio Zuiderkempen. Dit samenwerkingsverband investeert vanaf dit jaar in duurzame projecten voor kansengroepen. In 2015-2016 is gekozen om regionaal een project uit te werken voor kansarme kinderen.

 

Concreet houdt dit in dat er in de herfstvakantie een sportkamp zal georganiseerd worden voor kinderen in kansarmoede (leeftijdscategorie: lagere school). Bovendien heeft het college van Burgemeester en Schepenen ook beslist om kansarme kinderen die deelnemen aan het sportkamp in de herfstvakantie in Meerhout een deelnamecheque van 5 euro te geven voor deelname aan het

gemeentelijk sportkamp van augustus..

 

In het kader hiervan werd ook een oproep gedaan aan de Meerhoutse bevolking om sportmateriaal en sportkledij in goede staat in te leveren bij de sociale dienst. Dit project kan plaatsvinden door een nauwe samenwerking tussen gemeentelijke sportdienst en de sociale dienst van het OCMW. 

Tags: