Ruimen van grachten

  • Posted on: 15 March 2021
  • By: CD Meerhout

Op het grondgebied van Meerhout zijn volgende categorieën van waterlopen en grachten aanwezig: 

• bevaarbare waterlopen (Albertkanaal) worden beheerd door De Vlaamse Waterweg 

• onbevaarbare waterlopen van tweede categorie worden beheerd door het provinciebestuur 

• Pidpagrachten worden beheerd door Pidpa 

• gemeentegrachten worden beheerd door het gemeentebestuur 

• private grachten worden beheerd door de eigenaars of gebruikers van aanpalende percelen. 

 

Pidpa-en gemeentegrachten worden ingedeeld in 4 zones en zullen door Pidpa geruimd worden. Elk jaar wordt in principe één zone geruimd, zodat elke gracht om de vier jaar geruimd wordt. De werken zullen jaarlijks in de maand maart uitgevoerd worden. Voor het kruidruimen (maaien) van grachten zal nog een aparte regeling uitgewerkt worden.