Meerhout neemt een aantal energiebesparende maatregelen en is solidair bij elektriciteitsschaarste.

  • Posted on: 4 December 2014
  • By: CD Meerhout
De kans op elektriciteitsschaarste is deze winter reëel. Meerhout is gelukkig niet opgenomen in het afschakelplan. Toch roept het gemeentebestuur van Meerhout zijn inwoners op om solidair te zijn en het individueel verbruik te matigen. Zelf doet het bestuur ook een duit in het zakje. We willen immers solidair zijn met gemeenten en hun inwoners die de ongemakken van het afschakelplan kunnen ervaren.

 

Kerstverlichting en energie besparen: hoe rijm je dat tezamen?

Los van het afschakelplan besliste het bestuur begin dit jaar om op een andere manier om te gaan met de gemeentelijke kerstverlichting. Vroeger werd dit uitbesteed aan een externe firma. Nu heeft het bestuur ervoor gekozen om jaarlijks € 750 te investeren om duurzame en energievriendelijke kerstverlichting aan te kopen en deze zelf te hangen. Op deze manier kan jaar na jaar de verlichting verder worden uitgebouwd om onze gemeente tijdens de feestdagen aangenaam te sieren.

Gezien de mogelijke elektriciteitsschaarste zal de accentverlichting aan monumenten zoals de Prinskensmolen, Sint Trudokerk of aan het gemeentehuis niet branden zolang de kerstverlichting het marktplein siert. De kerstverlichting aan de kiosk en het gemeentehuis is energiezuinig en verbruikt slechts 400 watt per uur. Dit is slechts één tiende van het totale verbruik van de accentverlichting. De kerstverlichting zal bovendien niet branden tussen 17 uur en 20 uur, de piekuren van elektriciteitsverbruik. Tussen 20 uur en 1 uur en tussen 5 uur en 9 uur zal ze wel branden. Wanneer er elektriciteitsschaarste dreigt, zal de kerstverlichting gedoofd worden.