Lokaal bestuur Meerhout beslist principieel tot opmaak van een gemeentelijk warmteplan en deelname aan EFRO-project Warmtemakelaar Kempen 2.0.

  • Posted on: 27 June 2021
  • By: CD Meerhout

Meerhout ondertekende in 2019 het burgemeestersconvenant en onderschreef daarbij de klimaatdoelstellingen in het kader van het streekproject Kempen 2030 met het daarin opgenomen speerpunt inzake transitie van fossiele naar hernieuwbare energie.

Om de warmtetransitie op een maatschappelijk verantwoorde manier in te zetten en te bewerkstelligen, is een gemeentelijk warmteplan van groot belang.

Het EFRO 1447-project Warmtemakelaar Kempen 2.0 maakt werk van transitie naar hernieuwbare warmte door begeleiding van lokale besturen in een warmteplanningstraject. Lokaal bestuur Meerhout neemt deel en engageert zich om een warmteplan op te maken.