Hart voor dieren.

  • Posted on: 26 April 2021
  • By: CD Meerhout

Jaarlijks voorziet het lokaal bestuur Meerhout in financiële ondersteuning van organisaties die een hart hebben voor dieren. Zo wordt bijvoorbeeld de vzw Zwerfkattenproject Meerhout sterk gesteund. Zij zetten zich in om zoveel mogelijk zwerfkatten te laten steriliseren om zo hun aantal sterk te verminderen en voorzien hen van eten. Ook het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC Neteland vzw) krijgt jaarlijks een bijdrage voor hun werking. Zij zorgen voor de opvang en verzorging van inheemse, wilde dieren en het organiseren van natuureducatieve activiteiten in het kader van het sensibiliseren van burgers.