Begeleiding van Bosgroep Zuiderkempen vzw bij bebossing Engstraat

  • Posted on: 27 August 2021
  • By: CD Meerhout

Gemeente Meerhout kocht vorig jaar een perceel grond gelegen langs de Engstraat met als doel dit perceel te bebossen. Een eerste beperkte fase werd al aangeplant in het najaar van 2020 (boomplanting 2020). Bedoeling is om de tweede fase, circa 5 100 vierkante meter, in november 2021 aan te planten. Uitvoering van de bebossing in eigen beheer zou een grote bijkomende taak zijn voor de groendienst. Bij de buitendienst is momenteel weinig ruimte voor extra taken. Een overeenkomst met een externe partner voor ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de tweede fase van de bebossing is aangewezen. Aan Bosgroep Zuiderkempen vzw werd gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van de tweede fase van de bebossing.