Bedeling warme maaltijden

  • Posted on: 2 December 2014
  • By: CD Meerhout

Sinds maart 2014 verzorgt een externe firma, Hoeve Gervan, de aan-huislevering van de warme maaltijden voor het OCMW. We merkten dat er enkele mensen afhaakten omdat ze minder tevreden waren over de kwaliteit van de geleverde maaltijden. De OCMW-voorzitter, Nele Geudens, nam de proef op de som en bestelde zelf enkele keren een warme maaltijd. Haar bevindingen werden bevestigd door een klantenbevraging die in dezelfde periode is uitgevoerd: er waren een aantal stevige tekortkomingen. De werkpunten die uit de testen en de klantenbevraging naar voor kwamen werden met de verantwoordelijken van Hoeve Gervan besproken en er werden afspraken gemaakt om deze te verbeteren.


Deze samenwerking is sinds juni 2017 stopgezet!!!